HASZNÁLD MAGYARUL

Használd magyarul!

A név elválaszthatatlanul hozzátartozik az emberhez. Szerepe, hogy megkülönböztessen minket másoktól, de ugyanakkor kifejezze családi hovatartozásunkat is. A családi név a szülőktől öröklődik és a gyermekek viszik tovább. Kapocs, amely nemzedékeket kapcsol össze. De kapocs a keresztnév is, hisz a szülők adják gyermekeiknek, s a születése előtt általában már hónapokkal fontolgatják, hogy milyen néven fogják szólítani a megszületendő kisfiút, vagy kislányt.

De a név nemcsak a családi, hanem a nemzeti kötődésről is tanúskodik. Különösen ott van ennek kiemelkedő jelentősége, ahol ez egyben egy kisebbségi közösséghez tartozást is jelent. Ilyen esetben a magyar név azt is mutatja, hogy viselője a vélt vagy valós hátrányok, az esetleges rosszindulatú tekintetek, vagy megjegyzések ellenére sem rejti véka alá saját származását. A magyarul viselt névnek közösségi, társadalmi szempontból is hatalmas jelentősége van, hisz a többség számára megszokottá, természetessé teszi azt a tényt, hogy az ország polgárai jelentős számban és arányban magyarok.

Szlovákiában csak a rendszerváltást követően vált lehetővé, hogy hivatalos iratainkban is magyarul szerepeljen a keresztnevünk. Ezt az európai integráció feltételeként foglalta törvénybe a szlovák parlament, törvényileg elismerve, hogy alapvető állampolgári jog a szabad névviselés.

Identitásunk egyik alapvető eleme a nevünk, amely név megválasztásának és viselésének módja közösségi szempontból sem mellékes kérdés. A Pro Minoritate „Használd magyarul” projektje a hivatalos magyar névhasználat fontosságára hívja fel a figyelmet és az ennek elintézéséhez szükséges információk biztosításával segítséget kíván nyújtani.

Oszd meg másokkal is:

Törvényi szabályozás:

A névviselést Szlovákiában az utónévről és családi névről szóló 300/1994. számú törvény szabályozza. Az ehhez kapcsolódó anyakönyvezés szabályait pedig az Anyakönyvekről szóló 154/1994. számú törvény tartalmazza.

Az utónév kapcsán a hatályos törvény kimondja, hogy a szülők gyermeküknek legfeljebb három utónevet adhatnak, amely név „idegen nyelvű utónév” is lehet. Ebben a szlovák jogrend korlátozást nem ismer, tehát nem csak szlovák neveket lehet bejegyeztetni az anyakönyvbe, hanem bármilyen nyelvű nevet, köztük a magyar utóneveket is.

A szülők később is adhatnak gyermeküknek második és harmadik utónevet, de a 15-ik életévét betöltött kiskorú személy esetében azonban már annak hozzájárulása is szükséges ehhez. Ez a hitelesített aláírással ellátott hozzájárulás egyébként minden ilyen korú személy névváltoztatása kapcsán követelmény.

Nagykorú személy második és harmadik utónevet egy alkalommal bármikor felvehet, vagy töröltethet, ez még névváltoztatásnak sem minősül, csak be kell jelenteni az anyakönyvi hivatalba. Ugyanez vonatkozik az utónevek sorrendjére, amelynek azért van jelentősége, mert a hivatalos érintkezésben az anyakönyvben bejegyzett sorrendben és alakban kell az utóneveket használni.

A törvény a már viselt utónév és családi név megváltoztatását is lehetővé teszi. A névmódosítás két típusát különböztetjük meg, ugyanis némely esetben ez csak engedéllyel lehetséges (például pejoratív, sértő jelentésű vezetéknév megváltoztatása esetén), amelyet az illetékes járási hivatalban kell kérelmezni, de a törvény által felsorolt esetekben engedély nélkül is, ilyenkor a névváltoztatást bejelentésre jegyzik be az illetékes anyakönyvi hivatalok. Ezt kérvényezni abban az anyakönyvi hivatalban kell, ahol a személy születését annak idején bejegyezték. (Illetve újabban online elektronikus úton is). Az engedélyt nem igénylő névváltoztatás esetén illetékmentesen, írásbeli nyilatkozattal történik a névváltoztatás. (Csupán a nyilatkozaton szereplő aláírás hitelesítéséért kell 1,50 Eurót, illetve a megváltoztatott nevet tartalmazó új anyakönyvi kivonatért kell 5 Eurós díjat fizetni.) Ilyen az „idegen nyelvű utónév” szlovák megfelelőjére történő vagy fordított irányú változtatás, tehát a „Ladislav”-ból „László”-ra történő névváltoztatás is. (7§ (1) bek. a) pont).

Ugyancsak írásbeli nyilatkozattal történik a női „-ová” végződés elhagyása a családi névről valamely nemzeti kisebbséghez tartozó személy esetében. (pl. Földessyová – Földessy) (7§. (2) bek. c) pont). Természetesen a legegyszerűbb, ha a lánygyermek szülei már születéskor toldalék nélkül kérik a családi név bejegyzését.

Házasságkötéskor is a közös családi nevet már az -ová nélkül lehet bejegyeztetni. (Ha valaki a lánykori nevét is ovátlanítani szeretné, hogy irataiban az is szlovák toldalék nélkül legyen feltüntetve, ezt még a házasságkötés előtt külön kell elintéznie!)

Szintén illetékmentes a vezetéknévnek a magyar helyesírás szabályainak megfelelő módosítása. A magyar nevekre korábbi anyakönyvi bejegyzés során rákerült felesleges szlovák ékezetek eltávolíthatók, vagy kiesett betűk visszahelyezhetők. (pl, Földeši – Földessy)(7§. (2) bek. d) pont)

Teendők névváltoztatást követően:

A névváltoztatást követően az anyakönyvi hivatal egy igazolást ad ki a névmódosításról és kérelemre új anyakönyvi kivonatot állít ki a már megváltozatott névvel – ebből kétnyelvű is kérhető (5 Euró/okirat), valamint hivatalból értesíti a lakossági nyilvántartást és a bűnügyi nyilvántartást az anyakönyvbe bejegyzett névváltoztatásról. A korábbi nevet tartalmazó igazolványok érvényüket vesztik, ezért a polgárnak a névváltoztatást követően ezeket le kell cserélnie. Ez okból célszerű a névváltoztatást az első személyi igazolvány kiadása előtt elintézni, illetve úgy időzíteni, hogy annak egyébként is esedékes cseréjét megelőzze és az új személyi igazolvány már az új névvel kerüljön kiadásra (így ez illetékmentes lesz, egyébként 4,50 Euró lenne). Az új személyi igazolvány kiadását a névváltoztatást követő harminc napon belül kell kérvényezni. A vezetői engedély (jogosítvány) cseréje 6,50 Euró. Szintén harminc napon belül kell kérvényezni. Az új útlevél (ha EU-n kívülre történő utazás miatt szükség van rá) magasabb illetékkel jár, tizenhat évesnél idősebb személy útleveléért 33 Eurót, tizenhat évesnél fiatalabb személy 13 Eurót, hat évnél fiatalabb személy 8 Euró illetéket kérnek. Gyorsított kiadás esetén (kettő, illetve tíz munkanapon belüli kiadással) még magasabb illetéket kell fizetni.
A megváltoztatott nevet tartalmazó vállalkozói engedély kiadása 3 Euró illetékkel jár, itt tizenöt napon belül kell a változást bejelenteni. Online ügyintézés esetén itt is kedvezményes illetékek vannak. A névváltoztatást még be kell jelenteni az adóhivatalba (harminc napon belül), a szociális biztosítóba (nyolc napon belül), az egészségbiztosítóba, a számlánkat vezető bankba, stb. Ha valakinek van ilyen fiókja, akkor érdemes a Facebookon is posztot feltenni erről, hisz a jó példa is ragadós lehet. A fentiekből is jól látható, hogy a névváltoztatás rendszerint nem jár nagy költséggel, bár némi utánjárást mindenképpen igényel. Az elhatározásban nem a pénzügyi szempont, hanem inkább az lehet döntő, hogy az adott személy mennyire igényes önmagával szemben és mennyire tartja fontosnak, hogy éljen törvény biztosított jogaival.